در حال نمایش 6 نتیجه

کن گوتا پرکا تریبست سایز 15 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 140.000 تومان است.

کن گوتا پرکا تریبست سایز 20 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 140.000 تومان است.

کن گوتا پرکا تریبست سایز 25 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 149.000 تومان است.

کن گوتا پرکا تریبست سایز 30 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 149.000 تومان است.

کن گوتا پرکا تریبست سایز 35 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 140.000 تومان است.

کن گوتا پرکا تریبست سایز 40 – Tribest Gutta percha points

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 140.000 تومان است.